Tag: Anna Pamuła

Historia Francji, ale także świata

Historia Francji, ale także świata

Francja to kraj wielokulturowy, który za sprawą swojej różnorodności od lat zmaga się z napięciami społecznymi. Czytając książkę Wrzenie. Francja na krawędzi nie sposób się oderwać. Problemy z odłożeniem lektury będą miały zwłaszcza osoby zainteresowane zmianami we współczesnym świecie. W wielu jego zakątkach da się zauważyć mieszanie się kultur. Sprzyja temu postępująca globalizacja, swoboda przemieszczania ludzi, migracje zarobkowe i te związane z ucieczką ze stref wojny. Anna Pamuła pisze o Francji XXI wieku. Kraju nękanym licznymi niepokojami, ale też wypełnionym nadziejami na lepsze jutro. Przede wszystkim jednak wśród obywateli tego kraju da się spotkać bardzo różnych ludzi. Niektórych zdominowanych przez pochodzenie czy religię, innych szukających ucieczki przed własną przeszłością.

Problemy współczesnej Francji

Współczesną Francję można porównać do wizytówki świata. Kondycja społeczna tego kraju w znacznym stopniu oddaje bowiem to, co dzieje się w innych częściach globu. Mieszanie się ras, wyznań i tradycji prowadzi do licznych napięć. Jednocześnie pozwala się ludziom rozwijać, uczyć nowych rzeczy i otwierać na nieznane im dotychczas światy. Anna Pamuła śledzi losy swoich francuskich bohaterów. W książce przedstawia różne postaci, spośród których każda w jakiś sposób wydaje się nie do końca dopasowana do otoczenia. Ich biografie wpisują się w najpoważniejsze problemy współczesnej Francji. Wśród nich znajdują się:

  • terroryzm,
  • brak zrozumienia odmiennych wartości,
  • wielokulturowość i poszukiwanie tożsamości.

Francja to ojczyzna ludzi pochodzących z różnych stron świata. Książka Wrzenie. Francja na krawędzi z www.taniaksiazka.pl dobrze oddaje tamtejsze niepokoje społeczne. Podążając za swoimi bohaterami, Anna Pamuła szuka odpowiedzi, czy pomiędzy tak wieloma odmiennymi kulturami możliwe jest jeszcze porozumienie.

Wizyta nad Sekwaną

Jeżeli ktoś był kiedyś we Francji, w tej książce odnajdzie sporo własnych wspomnień. Wystarczy kilkudniowa wycieczka, by dostrzec różnorodność życia mieszkańców kraju nad Sekwaną. Anna Pamuła pomaga lepiej zrozumieć złożoność francuskiego społeczeństwa. Jej książka to jednak przede wszystkim zapis indywidualnych życiorysów, wyłowionych ze swoistego magla wielokulturowości. Lektura daje możliwość ponownego przeżycia przygody nad Sekwaną. A zarazem sposobność przyjrzenia się aktualnym problemom nie tylko Francji, ale całego współczesnego świata. Z całą pewnością jest to jedna z ważniejszych premier tej jesieni.

Książka zdjęcie autora Racool_studio - pl.freepik.com